Save OK Bezpieczeństwo, pirometr, tachometr, kamera inspekcyjna, szkolenia ECDL: ASKOMP
ff
Saturday, 02 March 2013 10:57:45 Autor: Andrzej Sokołowski

Aktualności

2015
- Certyfikat Egzaminatora ECDL
uprawniającym do przeprowadzania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.
- Certyfikat uczestnictwo w programie HP PartnerOne

2014
Z uwagi na charakter prowadzonych prac nasza Firma posiada aktualne Poświadczenie Bezpieczeństwa uprawniające na dostęp do informacji niejawnej oraz uzyskała Licencję Pracownika Zabezpieczenia Technicznego Drugiego Stopnia.


2013
Usługi różne:
-
Pomiary prędkości elementów obracających się z wykorzystaniem tachometru cyfrowego
- Bezstykowe pomiary temperatury z wykorzystaniem pirometru cyfrowego
- Oględziny w miejscach trudnodostępnych z wykorzystaniem kamery inspekcyjnej
- Prace na wysokościach - odśnieżanie dachów

1997
Powstanie marka ASKOMP